Klik op een onderwerp...

Oxfam Novib

Foto Oxfam NovibVanaf begin 2011 ondersteunen wij Oxfam Nofib met het verstrekken van microkrediet in arme landen.

Op dit moment zijn meer dan 500 bedrijven ambassadeur van Oxfam Novib die in 2011 60.000 startende ondernemers de kans hebben gegeven een bedrijfje te starten.

Ook al betreft het arme mensen, toch worden de leningen die met microkredieten worden verstrekt vrijwel altijd keurig afgelost. De partnerorganisaties hoeven maar weinig af te schrijven vanwege wanbetaling. Het afgeloste geld wordt opnieuw als microkredieten uitgezet. Daarmee kunnen weer nieuwe mensen een bedrijfje beginnen en hun armoede te boven komen.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.oxfamnovib.nl/microkrediet-helpt-armoede-oplossen.html